wo2
NIEUWS:

Uitverkocht! ... Nieuwe oplage? 18 november 2010.

De gehele oplage van de eerste druk is uitverkocht. Zelfs een kleine reservevoorraad is aangesproken om aan alle vraag te voldoen. Omdat deze eerste druk zo snel is uitverkocht wordt er gedacht om een herdruk uit te brengen. Of dit eventueel een aangepaste druk gaat worden is nog niet bekend. Wanneer u nog interesse heeft in dit boek, gelieve dit zo snel mogelijk via e-mail of anderszins bekend te maken.

Persbericht 24 oktober 2010.

Onlangs is het boek Tungelroy en de Tweede Wereldoorlog van de drukpers gerold. Tijdens een gezellig samenzijn is het eerste exemplaar van dit boek uitgereikt aan Silv Joosten, drijvende kracht achter de geschiedenis van Tungelroy. Het boek beschrijft de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog, zoals dit ervaren is door de inwoners van dit dorp. Het is geschreven door Sjiel Kiggen samen met Jac Vanderfeesten.
De voorintekening van dit boek is boven verwachting. Wij danken allen die dit boek besteld hebben. Het kan afgehaald worden vanaf dinsdag 2 november, op dinsdag, woensdag of donderdag, telkens van 10 tot 18 uur op het adres Moeselschansweg 45 te Weert. Lukt het niet om dan het boek af te halen, dan kunt u een telefonische afspraak maken (0495-521616).
Heeft u niet ingetekend, maar wilt u het boek toch nog kopen? Geen nood, er is nog een beperkt aantal beschikbaar. Hiervoor kunt u eveneens alle dinsdagen, woensdagen en donderdagen terecht op Moeselschansweg 45 te Weert. Wacht u echter niet te lang, want zoals gemeld is het aantal beperkt.

overreiking
De initiatiefnemer en schrijver van het boek Sjiel Kiggen (midden) reikt het eerste exemplaar uit aan Silv Joosten (r). Links co-auteur Jac Vanderfeesten. (foto: Lies Joosten-Mennen)

 

Schrijf nu in tot 30 september 2010 en profiteer nog van intekenkorting! (1 augustus 2010)

Hoe Tungelroy de Tweede Wereldoorlog ervaren heeft.

Sjiel Kiggen heeft uit vele gesprekken met bewoners van Tungelroy en eveneens puttend uit eigen herinnering een boek van meer dan 200 pagina's geschreven over de impact die de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) heeft gehad op Tungelroy.
Anders dan eerdere boeken over die oorlog, is dit geschreven vanuit de samenleving in het dorp Tungelroy, dat ongeveer honderd gezinnen rijk was. Mobilisatie, dienstplicht, onderduiken, verzet en ook de smokkel komen aan bod.
De inval en de bezettingstijd worden beschreven, evenals de luchtoorlog met een bombardement op het dorp, het kampement 'de Wallen', de bevrijding en de inkwartiering van de bevrijders.
Dat er met het oorlogstuig ook ongelukken kunnen gebeuren wordt eveneens beschreven.
Een oorlog, maar ook de periode daarna bete-kent voor veel bewoners dat er gebrek komt aan allerlei dingen.
Er wordt verhaald hoe met vindingrijkheid een aantal problemen wordt opgelost.
En als laatste komt aan bod de bevrijdingsoptocht, waarin de hoofdfiguren van de oorlog door de dorpelingen uitge-beeld worden.
Het boek wordt geïllustreerd met veel foto's.
Wanneer Tungelroy en het oorlogsgebeuren u interesseert, dan is dit zeker een aanrader.
Het wordt een gebonden boek met een soft-cover, het telt ruim 200 pagina's en wordt gedrukt op mooi 150 grams papier, met foto's in zwart/wit en kleur.
Het formaat is 17x24 cm. Er wordt een beperkte oplage gedrukt!
De prijs van het boek bedraagt € 29,95. Wanneer u vóór 30-9-2010 intekent betaalt u slechts € 24,95. Intekenen kan door het bedrag van €24,95 over te maken naar bankrekening nr. 11.98.792 (ING) ten name van S.P.J. Kiggen, Weert met vermelding van "boek Tungelroy WO II", samen met uw naam- en adresgegevens.
Het boek komt van de drukpers aan het einde van de herfst in 2010.
Vanaf die datum kunt u het afhalen op dinsdag, woensdag of donderdag tussen 10 en 18 uur bij Fotografie Vanderfeesten, Moeselschansweg 45 te Weert. Tel. 0495-521616.

Jac Vanderfeesten | Moeselschansweg 45 | 6005 NA Weert | Tel.: +31 (0)495 - 52 16 16 | E-mail: jac@vafo.nl